Category - Google

ทำไมเว็บไม่มี Core Web Vitals

ทำไมเว็บไม่มี Core Web Vitals

อาจมีสาเหตุหลายประการที่ทำให้เว็บไซต์ไม่มี Core Web Vitals สาเหตุที่เป็นไปได้บางประการอาจรวมถึง: 1. เว็บไซต์อาจไม่ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึง Core Web Vitals เมตริกเหล่านี้เป็นชุดมาตรฐานประสิทธิภาพที่ค่อนข้างใหม่...

สอนเซ็ทระบบไลฟ์